Stadiul derulării proiectului – decembrie 2020:

La finalul Etapei I de derulare a proiectului, rezultatele obținute în urma derulării activităților sunt reprezentate de:

Elaborarea Protocolului de studiu

  • Aprobarea Protocolului de studiu de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și de către Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.
  • Demararea activității de înrolare a pacienților în cadrul studiului și realizarea protocoalelor de tratament, investigație și prognostic.
  • Colectarea datelor, înregistrarea și centralizarea acestora prin intermediul instrumentelor standardizate elaborate în cadrul proiectului.