Rezultate

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt reprezentate de:

  • Elaborarea Procolului de studiu clinic și aprobarea acestuia de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și de către Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;
  • Înrolarea, evaluarea, investigarea pacienților (400 pacienți în total în cadrul proiectului);
  • Realizarea de protocoale de tratament, investigație și prognostic
  • Elaborarea Raportului de studiu științific
  • 3 protocoale de tratament elaborate, pentru fiecare tip de afectare – ușoară, medie, severă;
  • Participarea la congrese/conferințe în vederea prezentării rezultatelor obținute și diseminarea rezultatelor

Publicarea de articole științifice, organizarea de videoconferințe.